• Opzegtermijn verstreken

  Opzeggen van het lidmaatschap kon kosteloos tot 31 mei juni 2024.

  Heb je voor 1 juni je lidmaatschap niet beeindigd dan blijf je automatisch lid. Wil je na 31 mei je lidmaatschap toch nog opzeggen neem dan contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@buitenveldert.com). Zij bepalen de voorwaarden waarop je je lidmaatschap kan opzeggen.

 • Beëindigen lidmaatschap

  Mocht je besluiten te stoppen met voetballen dan geldt de volgende procedure:

  Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 mei plaatsvinden. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 31 mei kosteloos, voor opzeggingen na 31 mei wordt de volledige contributiebedrag in rekening gebracht.

  Voor beëindiging van het lidmaatschap dienen - indien van toepassing - alle in bruikleen gegeven materialen (tenues, ballen, ..) ingeleverd te zijn en openstaande contributies of boetes betaald zijn. Zolang die kosten niet voldaan zijn zal een financiële blokkade gelden en kan je niet worden overgeschreven naar een andere vereniging. 

  Let op: overschrijven naar een andere vereniging betekent niet dat daarmee ook je contributie bij sc Buitenveldert eindigt. Deze moet je zelf tijdig beëindigen.  

  ** Opzeggen kan voor 1 juni alleen via het formulier 'beëindigen lidmaatschap'.**

  Telefonische en mondelinge opzeggingen, evenals opzeggingen per email, bij een trainer, een coordinator, de bar worden niet als formele beëindiging van het lidmaatschap erkend.

  Eventuele vragen kunt u richten aan: ledenadministratie@buitenveldert.com