• Gedragscode sc Buitenveldert

  Hieronder vind je de nieuwe gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste omgangsvormen op de club. Of je nu spelend lid, trainer, teamleider, ouder, toeschouwer of commissielid bent; we moeten afspraken maken die we met elkaar willen naleven, met als belangrijkste doel: de goede sfeer op de club behouden en vervelende incidenten voorkomen 

  Als wij met zijn allen bekend zijn met de gedragscode en de regels consequent naleven, dan wordt voetballen en kijken naar onze spelers en speelsters een nog aangenamere ervaring. 

  Klik op onderstaande plaatje voor een volledige versie van de gedragscode.

   

 • Gedragscode Sociale Veiligheid - NOC*NSF

  Basiseisen sociale veiligheid

  Om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, heeft de gemeente drie basiseisen opgesteld. We verwachten van sportaanbieders het volgende:

  - Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  U stelt een VOG verplicht voor alle trainers en begeleiders die werken met jeugd of kwetsbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld lichamelijk en verstandelijk beperkten. Het aanvragen van een VOG is voor vrijwilligers gratis wanneer men met jeugd en kwetsbare groepen werkt.

  - Gedragscode
  U laat uw trainers en begeleiders de gedragscode van NOC*NSF onderschrijven. U kunt dit document laten ondertekenen door uw trainers en begeleiders. U vindt de gedragscode op onze website.

  - Vertrouwenscontactpersoon
  U zorgt dat er een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld op uw sportclub en dat deze bekend is bij al uw leden, bijvoorbeeld door een vermelding op uw website.

   

  Gedragscode NOC*NSF