• Lid worden

  sc Buitenveldert is een bijzondere vereniging met een open sfeer. De vereniging is laagdrempelig, heeft een lage contributie en haar leden komen uit alle geledingen van de samenleving, van jongens én meisjes, autochtonen en allochtonen, hoog- en laag opgeleid. Het lidmaatschap van een vereniging kent naast de vele geneugten ook verplichtingen. Wij verwachten van spelers en ouders een actieve bijdrage. Teamleiding, coördinatie, training, bardienst zijn typische activiteiten waarin de club ondersteuning van de leden verwacht. 

  Helaas is de capaciteit per leeftijdscategorie beperkt, voor de meeste leeftijden geldt een wachtlijst. Aanmelding geeft daarom geen garantie voor een lidmaatschap maar geeft ook geen verplichtingen. De aanmelding is pas geldig als deze door een bevoegd persoon van sc Buitenveldert is goedgekeurd. Voor de definitie inschrijving is altijd een getekend (papieren) inschrijfformulier vereist. 

  Aanmelden voor lidmaatschap/wachtlijst kan hier Wij zien je graag tegemoet als nieuwe lid!

  Bij de indelingen houden we ons aan de door de KNVB geldende richtlijnen en delen we in op basis van geboorte jaar (kalenderjaar). Alleen bij hoge uitzondering delen we een speler/speelster in in een hogere of lagere (is dispensatie voor vereist) leeftijdsgroep.

 • Contributie

  Contributie
  Sc Buitenveldert heeft de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect. Elk lid ontvangt in september een sms en of e-mail van ClubCollect met het verzoek om de contributie te voldoen. De betalingstermijn is 30 dagen.

  Betaling kan op verschillende manieren, namelijk via Ideal (overschrijving) of automatische incasso. Er kan ook een betalingsregeling van maximaal 4 maanden worden getroffen. Dat kost 2 euro per termijn.

  Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

  Contributieregels
  Sc Buitenveldert is een club voor en door vrijwilligers. Het innen van de contributie is een tijdrovend proces, dat is ook een reden om dit proces uit te besteden aan ClubCollect. Desondanks kost het nog steeds erg veel tijd om alle gelden te innen. Dat komt mede door onduidelijkheid over opzeggingen.

  Daar willen we vanaf en daarom communiceren we hierbij duidelijk de volgende contributieregels:

  1. De contributie wordt in mei, voorafgaand aan het nieuwe seizoen vastgesteld en gepubliceerd op onze website.
  2. Elk bestaand lid kan opzeggen tot uiterlijk 1 juni. Dat kan maar op 1 manier: via het opzegformulier op de pagina lidmaatschap.
  1. Indien een bestaand lid ingeschreven staat op 1 juni, dan is hij/zij de volledige contributie voor het hele seizoen verschuldigd.
  2. Nieuwe leden kunnen zich na 1 juni nog inschrijven.
  3. Als gedurende het seizoen een blessure ontstaat of het lid om andere reden (tijdelijk) niet kan spelen, dan wordt GEEN korting op de contributie gegeven.

  Zorg ervoor dat de ledenadministratie over jouw juiste NAWT@ gegevens beschikt. Anders ontvang je geen berichten over de betaling van je contributie en dat kan tot ellende leiden (deurwaarder, hoge incassokosten, niet meer voetballen). 

  Jeugdfonds Sport Amsterdam
  Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten? Het Jeugdfonds Sport Amsterdam helpt! Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub. Meer informatie vind jehier.

 • Contributie seizoen 2022/2023

  Jonge Sterren

  € 300,00 (inclusief trainingset)

  JO-08 , JO-09, MO-09

  € 260,00

  JO-10, JO-11, JO-12, MO-11, MO-12

  € 260.00

  JO-13 t/m JO23, MO-12 t/m MO19

  € 270,00, JO+MO selectie  € 340,00 (*)

  Senioren Zaterdag

  € 295,00

  Senioren Zondag

  € 275,00

  (*) Toeslag selectiespelers
  Selectiespelers bij de jeugd betalen een extra toeslag van EUR 70,00. Reden hiervoor is dat selectiespelers meer trainen onder begeleiding van opgeleide trainers en meer gebruik maken van zaken die door de club gefaciliteerd worden (velden, licht, materiaal). 

  Bij de jongens gaat het om spelers van de volgende teams:
  Zat. JO18-1, Zat. JO17-1, Zat. JO16-1, Zat. JO15-1, JO15-1, Zat. JO14-1, JO14-1, JO13-1, JO13-4 (onder voorbehoud van wijzigingen)

  Bij de meiden gaat het om spelers van de volgende teams:
  MO17-1, MO17-2, MO15-1 (onder voorbehoud van wijzigingen)

  Tenue
  Voor jeugdleden is de contributie inclusief een tenue voor de wedstrijden. Dit tenue heeft een lid in bruikleen, het blijft eigendom van sc Buitenveldert.

  Inschrijfgeld 
  Sc Buitenveldert berekent geen inschrijfgeld voor nieuwe leden. Bij de inschrijving moet wel EUR 50,00 als voorschot op de contributie worden voldaan.

 • Opzeggen lidmaatschap

  Mocht je besluiten te stoppen met voetballen dan vind je hier de instructies.

 • Regels t.a.v. overschrijven van of naar Sc Buitenveldert

  Van andere club naar Sc Buitenveldert 
  Voor overschrijving van een andere club naar Sc Buitenveldert moet u bij sc Buitenveldert een inschrijfformulier invullen. 
  Daarna gaat alles digitaal.

  Let op:

  Spelend in het eerste elftal of in een lager team t/m de reserve derde klas is na 14 juni, op een enkele uitzondering na, geen overschrijving meer mogelijk.

   

  Van Sc Buitenveldert naar andere club
  Voor overschrijving van Sc Buitenveldert naar een andere vereniging moet u bij de andere vereniging inschrijven. 

  Daarna gaat de overschrijving digitaal. 
  Als blijkt dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan en de in bruikleen gegeven spullen zijn ingeleverd wordt de overschrijving door BTV goedgekeurd.

 • Leeftijdscategorieën jeugdvoetbal
  SEIZOEN 2019/2020 SPELVORM
  Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 8:8 6:6
  JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 2002 X    
  JO18 eerstejaars A-junioren 2003 X    
  JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2004 X    
  JO16 eerstejaars B-junioren 2005 X    
  JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2006 X    
  JO14 eerstejaars C-junioren 2007 X    
  JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2008 X    
  JO12 eerstejaars D-pupillen 2009   X  
  JO11/MO11 tweedejaars E-pupillen 2010   X  
  JO10 eerstejaars E-pupillen 2011   X  
  JO9/MO9 tweedejaars F-pupillen 2012     X
  JO8 eerstejaars F-pupillen 2013     X
  JONGE STERREN minipupillen 2014     4:4
  JONGE STERREN minipupillen 2015     4:4
 • Regels m.b.t. het gebruik van materiaal Sc Buitenveldert Teneus en tassen

  Tenues voor teams

  Uitgangspunten
  - elke speler krijgt een tenue van de club, bestaand uit een broekje en een shirtje; 
  - de kosten voor dit tenue zijn inbegrepen in de contributie; 
  - elke speler dient zelf zijn/haar eigen kousen aan te schaffen, dat kan bij Peter Weilemann (kosten EUR 10,-); 
  - de tenues worden per team in een teamtas beschikbaar gesteld; 
  - de teamtas moet uiterlijk op 1 juni worden ingeleverd, tenzij anders overeengekomen;
  - elke teamtas bevat een tenue voor elke speler en een tenue voor de keeper;

  In toerbeurt wordt de tas door een van de ouders meegenomen en gewassen (zie wasvoorschriften)

  Wasvoorschriften 
  De tenue's moeten in 1x gewassen worden. Ivm de bedrukking op 30 graden wassen en -niet- in de droger. 
  De tenue's zijn voor de wedstrijden, er mag niet in getrained worden. 
  De E en F teams hebben 9 tenue's en 1 keepers tenue in de tas. 
  De ABCD hebben 14 tenue's en 1 keeperstenue in hun tas. 
  Wees hier zuinig op! Geef spelers een vast nummer en controleer het aantal na elke wedstrijd.