• Vacatures Hoofd Jeugdopleidingen/Technisch Jeugdcoördinatoren

 • Vacatures Hoofd Jeugdopleidingen/Technisch Jeugdcoördinatoren bij SC Buitenveldert
  Bij sc Buitenveldert zijn voor het seizoen 2020-2021 vacatures gesteld voor een Hoofd Jeugdopleidingen en enkele ambitieuze, energieke Technisch Jeugdcoördinatoren voor verschillende leeftijdscategorieën. ‘Voetbaldieren’ die over de vereiste competenties en opleidingen en de juiste instelling beschikken worden van harte uitgenodigd uiterlijk 24 februari door middel van een motivatiebrief en een cv hun belangstelling kenbaar te maken bij jeugdvoorzitter Sebastian Reyn (jeugdvoorzitter@buitenveldert.com). 

   

  SC Buitenveldert: een betrokken club voor iedereen met een voetbalhart
  SC Buitenveldert is een laagdrempelige voetbalvereniging, met een open sfeer en leden vanuit alle geledingen van de samenleving: jong en oud, jongens en meisjes, verschillende culturele achtergronden en alle opleidingsniveaus. De club staat in de regio Amsterdam bekend om zijn grote jeugdafdeling (ca. 1.000 jeugdleden) en goede jeugdopleiding voor jongens en meiden. We zijn een partnerclub (Partner*) van Ajax. Verschillende jeugdspelers en -speelsters van de club hebben Oranje gehaald. Maar we zijn vooral ook een club voor iedereen die een voetbalhart heeft: ieder lid moet zich bij SC Buitenveldert op elk niveau met plezier en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Inmiddels heeft de KNVB besloten de club de status van Regionale Jeugdopleiding toe te kennen, nadat het Kwaliteit & Performance Programma (KNVB kwaliteit-en-performance-programma) van de KNVB met goed gevolg is doorlopen. Daarmee is sc Buitenveldert de tweede club in de regio Amsterdam die een dergelijke status is toegekend.

  Na jaren waarin sc Buitenveldert zich sterk heeft ontwikkeld, wil het bestuur van sc Buitenveldert de komende seizoenen met hernieuwde energie en een vernieuwde opzet van de technische staf verder werken aan de versterking van het jeugdvoetbal bij SC Buitenveldert. Vorig jaar heeft de club zijn visie op het jeugdvoetbal vernieuwd in het Jeugdvoetbalbeleidsplan (zie Jeugdvoetbalbeleidsplan). We willen ons in de Amsterdamse regio blijven onderscheiden door een inspirerend en positief sportklimaat voor jongens én meiden met een voetbalhart, ondersteund door een innovatieve opleidingsvisie, goede trainers en een deskundige staf. Ook willen we de organisatie en de communicatie rondom het jeugdvoetbal doorontwikkelen. Als club blijven we daarbij afhankelijk van de betrokkenheid van zoveel mogelijk leden en de inzet van vrijwilligers.

  Voetbaltechnisch beleid
  Bij sc Buitenveldert staat de ontwikkeling van onze spelers en trainers centraal. We willen al onze jeugdspelers zoveel mogelijk kansen geven zich als sporter en als mens te ontwikkelen en door te stromen naar onze selectieelftallen. We bieden spelers en trainers een veilige leeromgeving, waarin fouten mogen worden gemaakt. Plezier en zelfvertrouwen zijn daarbij de kernwoorden.

  SC Buitenveldert beschikt over een vernieuwende opleidingsvisie die als leidraad dient voor alle trainers en de technische staf. Uitdagende en gevarieerde trainingen zijn het uitgangspunt. We streven een herkenbare en aantrekkelijke speelstijl na. We willen waar mogelijk actief inspelen op vernieuwingen binnen het jeugdamateurvoetbal die passen bij de visie van de club.

  Doordat sc Buitenveldert over een van de grootste en meest succesvolle meidenafdelingen van Nederland beschikt, biedt de club goede mogelijkheden voor synergie en gemengd voetbal. De club wil hiervan de komende seizoenen meer gebruik maken. Verder wil de club de komende seizoen meer investeren in de jongste leeftijdscategorieën en de onderbouw.

  Technische staf
  Om gerichter aandacht te kunnen besteden aan de ontwikkeling van spelers en trainers, zullen de diverse leeftijdscategorieën met ingang van volgend seizoen gaan beschikken over eigen technisch jeugdcoördinatoren (TJC). Vooral in de onderbouw (t/m O12) willen we daarbij het gemengd voetbal stimuleren, overeenkomstig het beleid van de KNVB. Tevens is er behoefte aan een Hoofd Jeugdopleidingen (HJO), die voetbaltechnisch gezaghebbend is en open staat voor vernieuwende methodes. Het Hoofd Jeugdopleidingen en de TJC’en van de jongens- en de meidenafdeling zullen samen de Technische Commissie van de club gaan vormen. Het vermogen samen te werken is daarbij van groot belang. Met deze opzet willen we een stevige en duurzame basis leggen onder de verdere ontwikkeling van het jeugdvoetbal bij SC Buitenveldert.

  Behalve over een technische staf beschikt sc Buitenveldert over algemeen coördinatoren voor niet-technische taken in de jeugdafdeling en de begeleiding en de aansturing van teamleiders en leeftijdscoördinatoren, met specifieke aandacht voor de organisatie rondom niet-selectieelftallen. 

  Functieprofielen

  Hoofd Jeugdopleidingen

  Technisch Jeugdcoördinatoren

  Taken

  Verantwoordelijk voor:

  • het actueel houden en vernieuwen van de voetbaltechnische visie en de opleidingsvisie van sc Buitenveldert, in overeenstemming met het Jeugdvoetbalbeleidsplan;
  • het scheppen van een stimulerende en innovatieve leeromgeving voor spelers en trainers, onder meer door het organiseren van periodieke bijeenkomsten voor bijscholing van trainers (ten minste vier keer per seizoen);
  • het bewaken van de rode draad binnen de jeugdopleiding, in goede samenspraak met de technisch jeugdcoördinatoren;
  • het opleiden en actief werven en selecteren van jeugdtrainers die passen bij de visie van sc Buitenveldert en het maken van afspraken met hen binnen de budgettaire kaders van de club;
  • maximale synergie en kruisbestuiving binnen de jeugdafdeling (jongens en meiden);
  • het bieden van een eerste aanspreekpunt bij de jeugdafdeling van sc Buitenveldert voor de KNVB, Betaald Voetbalorganisaties en andere amateurclubs. Daaronder valt tevens het beheer en de optimale benutting van de samenwerkingsrelatie met Ajax;
  • het functioneren van de Technische Commissie. Het HJO treedt binnen de Technische Commissie op als primus inter pares en zorgt dat deze regelmatig bijeenkomt;
  • het beheer van het opleidingsbudget voor trainers;
  • de coördinatie samen met de TC-leden en de verenigingsmanager van het trainings- en wedstrijdschema voor de jeugd.
  • het bieden van een eerste aanspreekpunt binnen de jeugdafdeling voor de jeugdvoorzitter van sc Buitenveldert;

   

  Competenties

  • Ervaren en gezaghebbend als het gaat om voetbaltechnische zaken.
  • In staat om grote lijnen te bewaken en te delegeren.
  • Verbindend en inspirerend.
  • Communicatief sterk.
  • Beschikt over een groot voetbalnetwerk in de regio Amsterdam.

   

  Opleiding

  • Bij voorkeur in het bezit van het opleidingscertificaat Hoofd Jeugdopleiding van de KNVB (A of B).
  • Minimaal KNVB UEFA B trainersopleiding

   

  Taken

  Verantwoordelijk voor:

  • het uitvoeren en uitdragen van de voetbaltechnische visie en de opleidingsvisie van sc Buitenveldert, in overeenstemming met het Jeugdvoetbalbeleidsplan en gemaakte afspraken (zoals het gebruik van Prosoccerdata en het voeren met alle spelers over hun prestaties);
  • de begeleiding en de periodieke evaluatie van trainers, in nauwe samenspraak met het HJO. De TJC is regelmatig aanwezig bij trainingen en wedstrijden en stuurt de trainers in de eigen leeftijdscategorieën aan;
  • maandelijks overleg met de trainers van de eigen leeftijdscategorieën voor overleg en intervisie;
  • het bieden van een eerste aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders als het gaat om voetbaltechnische aangelegenheden;
  • de goede en tijdige communicatie rondom het selectieproces en de teamsamenstelling in de aanloop naar een nieuw seizoen, in nauwe samenspraak met het HJO. Trainers hebben hierin een adviserende en geen bepalende rol;
  • de interne scouting en de talentherkenning binnen de eigen leeftijdscategorieën;
  • de goede aansluiting tussen selectie en niet-selectie teams in hun leeftijdscategorieën;
  • alleen onderbouw: coördineert en stimuleert gemengd voetbal;
  • alleen bovenbouw: coördineert en stimuleert de overgang van junioren naar senioren.

   

  Competenties

  • Voetbalinhoudelijk uitstekend onderlegd
  • Organiserend vermogen
  • Communicatief sterk
  • Coachende houding
  • Teamspeler
  • Energiek

   

  Opleiding

  • Bij voorkeur KNVB-opleiding tot Technisch Jeugdcoördinator
  • Minimaal KNVB UEFA C trainersopleiding

   

   

  Procedure
  Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot 24 februari door middel van een motivatiebrief en een cv kenbaar te maken bij jeugdvoorzitter Sebastian Reyn (jeugdvoorzitter@buitenveldert.com).

  SC Buitenveldert wil een veilige voetbalclub zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De club wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Daarom zal van kandidaten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden gevraagd.

  Beloning
  In overleg te bepalen.