• Milano van den Burg vanaf volgend seizoen Hoofd Jeugdopleiding bij sc Buitenveldert

 • Het doet het bestuur van sc Buitenveldert zeer veel genoegen Milano van den Burg te introduceren als ons nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) met ingang van seizoen 2020-2021. 

  Na jaren waarin de jeugd van sc Buitenveldert zich onder aanvoering van Bert Rijmers goed heeft ontwikkeld, wil het bestuur de komende seizoenen verder werken aan de versterking van het jeugdvoetbal bij SC Buitenveldert (jongens en meiden). Zowel de sollicitatiecommissie die de gesprekken met de kandidaten heeft gevoerd als het bestuur hebben er veel vertrouwen in dat we met Milano de best mogelijke keuze voor de toekomst hebben gemaakt. Milano is aangesteld voor een periode van in beginsel vijf seizoenen, dus tot en met seizoen 2024-2025. Ieder seizoen zal de samenwerking met het oog op het daaropvolgende seizoen worden geëvalueerd.  

  Wie is Milano van den Burg?

  Milano heeft, ondanks zijn jeugdige leeftijd (28 jaar), al een vracht aan ervaring in het voetbal en de sport opgedaan. Op dit moment is hij Hoofd Opleiding van A.V.V. Swift in Amsterdam. In zijn voetbaljeugd heeft hij enkele jaren bij sc Buitenveldert gespeeld en hij heeft onze club steeds nauwgezet gevolgd. Milano heeft onder meer de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) voltooid en beschikt over een UEFA B-trainersdiploma en een Hoofd Opleiding A-diploma van de KNVB. Hij heeft ruime ervaring als trainer en coach. Als projectmedewerker wordt hij regelmatig door de KNVB betrokken bij de ontwikkeling van het jeugdvoetbal in Nederland.

  Milano: “Ik werk graag met mensen samen en ben leergierig ingesteld. Ik ervaar het als uitdaging om samen met elkaar het sportlandschap te verbeteren. Sport is in mijn ogen van cruciaal belang in onze samenleving en ik wil daar graag een bijdrage in leveren. Zowel in organisatie en structuur, maar ook zeker in sociaal aspect. Ik kan omgaan met allerlei soorten leeftijden en zet daarom ook in op het zo goed mogelijk creëren van een persoonlijke band om samen doelen te stellen en deze te behalen. Mede als gevolg van de sportstudies die ik heb gedaan, heb ik een brede interesse in de sport in het algemeen.”

  Wat doet een Hoofd Jeugdopleidingen bij sc Buitenveldert?

  Milano zal leiding gaan geven aan de technische staf van onze jeugdafdeling (jongens en meiden). Het Hoofd Jeugdopleidingen en de technisch jeugdcoördinatoren in de jongens- en de meidenafdeling zullen samen de Technische Commissie van de club gaan vormen. Vorig jaar heeft de club zijn visie op het jeugdvoetbal vernieuwd in het Jeugdvoetbalbeleidsplan. We willen ons in de Amsterdamse regio blijven onderscheiden door een inspirerend en positief sportklimaat voor jongens én meiden met een voetbalhart, ondersteund door een innovatieve opleidingsvisie, goede trainers en een deskundige staf. Het HJO heeft daarin een leidende rol. Ook willen we de organisatie en de communicatie rondom het jeugdvoetbal doorontwikkelen. 

  Het vermogen samen te werken is bij dit alles van groot belang. Met de nieuwe opzet, met een HJO en TJC’en voor de verschillende leeftijdscategorieën, willen we een stevige en duurzame basis leggen onder de verdere ontwikkeling van het jeugdvoetbal bij SC Buitenveldert. Behalve over een technische staf beschikt sc Buitenveldert voor de jeugdafdeling over algemeen coördinatoren voor niet-technische taken in de jeugdafdeling en de begeleiding en de aansturing van teamleiders en leeftijdscoördinatoren. Als club blijven we daarbij afhankelijk van de betrokkenheid van zoveel mogelijk leden en de inzet van vrijwilligers.

  Een HJO is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

  • het actueel houden en vernieuwen van de voetbaltechnische visie en de opleidingsvisie van sc Buitenveldert, in overeenstemming met het Jeugdvoetbalbeleidsplan;
  • het scheppen van een stimulerende en innovatieve leeromgeving voor spelers en trainers, onder meer door het organiseren van periodieke bijeenkomsten voor bijscholing van trainers (ten minste vier keer per seizoen);
  • het bewaken van de rode draad binnen de jeugdopleiding, in goede samenspraak met de technisch jeugdcoördinatoren;
  • het opleiden en actief werven en selecteren van jeugdtrainers die passen bij de visie van sc Buitenveldert en het maken van afspraken met hen binnen de budgettaire kaders van de club;
  • maximale synergie en kruisbestuiving binnen de jeugdafdeling (jongens en meiden, selectie en niet-selectie) en met de seniorenafdeling;
  • het bieden van een eerste aanspreekpunt bij de jeugdafdeling van sc Buitenveldert voor de KNVB, Betaald Voetbalorganisaties en andere amateurclubs. Daaronder valt tevens het beheer en de optimale benutting van de samenwerkingsrelatie met Ajax;
  • het bieden van een eerste aanspreekpunt binnen de jeugdafdeling voor de jeugdvoorzitter van sc Buitenveldert;
  • het geven van leiding aan de Technische Staf. Het HJO zorgt dat deze regelmatig bijeenkomt als technische commissie en dat er sprake is van goede samenwerking;
  • de coördinatie samen met de verenigingsmanager van het trainings- en wedstrijdschema voor de jeugd.