• Laatste seizoen Bert Rijmers bij sc Buitenveldert

 • Bert Rijmers stopt aan het eind van dit seizoen als Hoofd Jeugdopleiding en Technisch Jeugdcoördinator bij sc Buitenveldert. Dat hebben de club en Bert Rijmers in goed onderling overleg met elkaar besloten.

  Bert kwam in 2012 bij de sc Buitenveldert en is de drijvende kracht geweest achter het optuigen van de jeugdopleiding van onze club.

  Bert Rijmers: ‘Het opleiden van spelers én trainers is het mooiste wat er is. Ik heb hier altijd met enorm veel plezier gewerkt, mede vanwege de goede samenwerking met de trainers, de jeugdcommissie en de technische commissie. Het is na 8 jaar goed dat iemand anders het stokje overneemt.’

  Jeugdvoorzitter Sebastian Reyn: ‘Bert heeft een fantastische bijdrage geleverd aan de jeugdopleiding bij sc Buitenveldert. Dat alle hoogste selectie-elftallen op divisieniveau spelen, is in belangrijke mate zijn verdienste. Daarnaast heeft hij ook altijd oog gehad voor de niet-selectieteams.’

  Voorzitter Bertholt Leeftink: ‘We zijn Bert enorm dankbaar voor alles wat hij voor onze club heeft betekend. We hebben als club volop kunnen profiteren van zijn grote kennis, ervaring en zijn grote netwerk. Na al die jaren is hij echt een clubman geworden. Ik hoop dan ook hem de komende jaren nog vaak te treffen op de club, in welke rol dan ook’.

  Volgende fase

  Het afscheid van Bert aan het einde van dit seizoen betekent dat we met het jeugdvoetbal bij SC Buitenveldert een volgende fase ingaan. Het bestuur van sc Buitenveldert wil de komende seizoenen met frisse energie en een vernieuwde opzet van de technische staf verder werken aan de versterking van het jeugdvoetbal bij SC Buitenveldert. Vorig jaar heeft de club zijn visie op het jeugdvoetbal vernieuwd in het Jeugdvoetbalbeleidsplan (zie https://www.buitenveldert.com/jeugd-beleidsplan).

  We willen ons in de Amsterdamse regio blijven onderscheiden door een inspirerend en positief sportklimaat voor jongens én meiden met een voetbalhart, ondersteund door een innovatieve opleidingsvisie, goede trainers en een deskundige staf. We willen daarbij voorrang geven aan de ontwikkeling van eigen jeugd, trainers en scheidsrechters: ieder lid moet zich bij SC Buitenveldert op elk niveau met plezier en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Ook willen we de organisatie en de communicatie rondom het jeugdvoetbal doorontwikkelen. Als club blijven we daarbij afhankelijk van de betrokkenheid van zoveel mogelijk leden en de inzet van vrijwilligers.

  Gelet op deze ambitie en het grote aantal jeugdteams (meer dan 60) heeft het bestuur voor de komende seizoenen een andere opzet van de technische staf voor ogen. Om gerichter aandacht te kunnen besteden aan de ontwikkeling van spelers en trainers in de diverse leeftijdscategorieën, zullen de onderbouw jongens, de bovenbouw jongens en de meiden met ingang van volgend seizoen ieder gaan beschikken over een eigen technisch jeugdcoördinator (TJC). De TJC’en zullen met ingang van volgend seizoen samen de technische commissie van de club gaan vormen. Een van de TJC’en zal daarbij tevens als Hoofd Jeugdopleidingen gaan functioneren. De vacatures die met het vertrek van Bert aan het einde van dit seizoen ontstaan, zullen binnenkort op de website van sc Buitenveldert worden geplaatst. Met deze nieuwe opzet beogen we een stevige en duurzame basis te leggen onder de verdere ontwikkeling van het jeugdvoetbal bij SC Buitenveldert.