• Hervatting van trainingen/wedstrijden na 29 april

 • De op 21 april door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal voorzichtig weer op gang te brengen. Het is voor de jeugd namelijk weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Dat is goed nieuws voor iedereen met een voetbalhart!

  Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, zonder dat de 1,5 meter afstand in acht hoeft te worden genomen. Dit geldt dus voor onze onderbouw en onze JO/MO13, mits je niet ouder bent dan 12 jaar. Mocht je 13 zijn en zijn ingedeeld in een onder-13 team, dan word je in de gelegenheid gesteld mee te trainen met een O14- of een O15-team.

  Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan, mits de 1,5 meter afstand van elkaar in acht wordt genomen. Dit is dus van toepassing op alle teams vanaf JO14/MO14 tot en met JO19/MO19, mits je niet ouder bent dan 18 jaar.

  SC Buitenveldert mag onder bepaalde voorwaarden dus weer voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren! In dit bericht maakt het bestuur op hoofdlijnen duidelijk hoe we dat gaan doen. Daarbij is het advies van onze medische commissie meegenomen.

  De versoepeling geldt in ieder geval tot 20 mei, maar gaat hopelijk langer duren. De besluiten die het kabinet op 12 mei zal nemen zijn leidend voor de periode na 20 mei. Competities starten hoe dan ook niet voor het najaar. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het uitgangspunt. 

  Algemene uitgangspunten

  • Sport heeft een zeer positieve invloed op de gezondheid en de mentale weerstand van onze jeugd. Veel kinderen hebben de afgelopen weken te veel stil moeten zitten. Daarnaast kunnen ze ook weer naar het spelplezier met hun voetbalvriendjes en -vriendinnetjes uitkijken. We zijn daarom heel blij voor hen dat we op korte termijn weer kunnen gaan trainen. 
  • SC Buitenveldert zal zo snel mogelijk weer voetbalactiviteiten aan onze jeugd aanbieden, binnen de kaders van de overheid die daarvoor gelden. Nadrukkelijke voorwaarde voor de hervatting van deze activiteiten is dat dit op een veilige en beheerste manier kan. Dat vergt ook voorbereidingstijd, waardoor we op 29 april niet meteen alle activiteiten op dezelfde wijze kunnen hervatten. Verder willen we rekening houden met de dodenherdenking op 4 mei. We vinden het dan niet gepast de trainingen te hervatten. Op 5 mei (Bevrijdingsdag) kan er wel worden getraind.
  • De te hervatten trainingen zijn simpelweg bedoeld om weer lekker te kunnen voetballen met je team en hebben geen rol in het selectieproces. Er is geen competitie meer. Er wordt tot nader order getraind in de teamsamenstelling van dit seizoen.
  • Vrij gebruik van de velden is niet toegestaan. Er moet sprake blijven van een veilige en beheersbare situatie.
  • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook iedereen, dus ook voor kinderen, nog steeds: blijf thuis.
  • Zorg dat je zelf een bidon met water meeneemt, voorzien van je naam. Daardoor help je besmetting te voorkomen.

  Jonge Sterren

  • De woensdagmiddagtraining voor de Jonge Sterren wordt op woensdag 29 april hervat op de reguliere tijd van 15.30 uur tot 16.15 uur.
  • De wedstrijdjes worden hervat vanaf zaterdag 2 mei van 9.00 tot 11.00 uur (dus een half uur later dan gebruikelijk). 
  • Iedere Jonge Ster mag gratis een vriendje of vriendinnetje mee nemen. Laat dit wel van tevoren weten. Kinderen van 5 en 6 jaar die nog geen lid zijn van sc Buitenveldert, wordt hoe dan ook de mogelijkheid geboden zich gratis aan te sluiten bij de Jonge Sterren. Iedere nieuwe Jonge Ster moet zich wel eerst aanmelden via aanmeld-formulier-deelname-trainingen-jeugd. Dat is belangrijk om een goede begeleiding te kunnen waarborgen. Deze mogelijkheid gaan we ook bekend maken op de website en aan scholen in de omgeving van sc Buitenveldert. 

  JO/MO8 t/m JO/MO13

  • De woensdagmiddagtraining voor de onderbouw wordt op woensdag 29 april hervat op de reguliere tijden van 16.30 uur tot 17.30 uur.
  • Vanaf zaterdag 2 mei zal voor teams van de JO/MO8 t/m JO/MO13 de mogelijkheid worden geboden onderlinge wedstrijdjes te spelen tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Trainers en teamleiders zullen hiertoe het zelf het initiatief moeten nemen en daarover onderling afspraken moeten maken. Zij moeten zich uiterlijk op de donderdag voor het weekend inschrijven voor een tijdslot via onze verenigingsmanager Peter Weilenmann (peterweilenmann@hetnet.nl).
  • De overige trainingen worden in beginsel vanaf dinsdag 5 mei hervat, met dien verstande dat er maximaal twee keer per week kan worden getraind (in plaats van maximaal drie keer). Die laatste beperking is nodig om de noodzakelijke spreiding op de velden en in trainingstijden te kunnen waarborgen. Het aangepaste trainingsschema dat vanaf 5 mei van kracht is wordt volgende week op de website geplaatst.
  • Mocht je 13 zijn en zijn ingedeeld in een onder-13 team, dan wordt je in de gelegenheid gesteld mee te trainen met een O14- of een O15-team.
  • Mocht je een vriendje of vriendinnetje willen meenemen, laat dit dan van tevoren weten via aanmeld-formulier-deelname-trainingen-jeugd. Dan gaan we zeker kijken of er ruimte is om met een team mee te trainen.

  JO14/MO15 t/m JO/MO-19

  • Trainingen worden in beginsel hervat vanaf dinsdag 5 mei. Het trainingsschema zal wel worden aangepast om het trainen op een heel veld voor elftallen mogelijk te maken en de 1,5 meter in acht te kunnen nemen. Het aangepaste trainingsschema dat vanaf 5 mei van kracht is, wordt volgende week op de website geplaatst. Er wordt in ieder geval tot 20 mei maximaal 1 x per week getraind, waarbij de richtlijn van 1,5 meter onverminderd van kracht is. In de week voor 20 mei neemt het kabinet besluiten over hoe verder na 20 mei en ontstaan er hopelijk meer mogelijkheden.
  • Alleen oefenvormen waarbij de 1,5 meter is gegarandeerd, zijn mogelijk.
  • De maandagmiddagtraining (LCT) voor de meiden wordt vooralsnog niet hervat omdat de 1,5 meter bij deze training niet kan worden gegarandeerd.

  Trainers

  • Voor geschikte oefenvormen in de midden- en bovenbouw die de 1,5 meter garanderen, neem contact op met je Technisch Jeugdcoördinator. Er komt ook via de KNVB/NOC*NSF en andere kanalen veel informatie beschikbaar.
  • Hou actief contact met je teams over de hervatting van de trainingen. 
  • Voor trainers van JO/MO8 t/m JO/MO13: neem zelf het initiatief om met elkaar afspraken te maken over onderlinge wedstrijdjes op zaterdagmiddag (zie hierboven).
  • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis. Er zal worden toegezien op naleving van de regels. Neem je verantwoordelijkheid daarin serieus!
  • Zijn er persoonlijke redenen die de hervatting van je trainersactiviteiten in de weg staan, neem dan contact op met je Technisch Jeugdcoördinator. Dan zoeken we samen naar een alternatieve oplossing voor je team.

  Clubaccommodatie

  • De kantine en de kleedkamers blijven op last van de overheid vooralsnog dicht. Er kan dus ook niet worden gedoucht. Kom dus gekleed in je voetbalkleren naar de club!
  • De toiletten in het clubhuis zijn toegankelijk tijdens trainingstijden en op zaterdag. Om de 1,5 meter te waarborgen kan er maximaal één persoon per keer gebruik maken van de toiletten. We zullen zorgen voor hygiëne en desinfecterende gel.
  • Trainers hebben toegang tot het ballenhok om hun spullen op te halen. Er kan maximaal één trainer per keer het ballenhok in.
  • Bij ‘chokepoints’ worden maatregelen getroffen om de 1,5 meter in acht te kunnen nemen. Er zal eenrichtingsverkeer gaan gelden op het clubterrein, gelet op de smalle looproutes langs veld 1 en langs de tribune. Er zullen markeringen worden aangebracht en er zal op naleving worden toegezien. We vragen iedereen daarin ook verantwoordelijkheid te nemen en elkaar aan te spreken.
  • Er is altijd begeleiding aanwezig op de club als het terrein open is. Die begeleiding is altijd herkenbaar aan een hesje. Voor de begeleiding zijn ouders en vrijwilligers nodig die bereid zijn toe te zien op handhaving van de richtlijnen. Zij zijn van harte welkom zich te melden via ikhelp@buitenveldert.com. Wij nemen dan contact zo snel mogelijk contact met je op.

  Ouders

  • Ouders dienen bij het halen en brengen van hun kinderen altijd 1,5 meter in acht te nemen. Maximaal één ouder per kind. Voorkom drukte en blijf niet bij de ingang hangen! Zorg dat er doorstroming is. De bedoeling is een vrijwilliger bij de ingang te plaatsen om hierop toe te zien en de kinderen welkom te heten.
  • Er worden geen ouders tot het clubterrein toegelaten, tenzij zij een vrijwilligerstaak te verrichten hebben. Blijf niet kijken!
  • We hebben dringend vrijwilligers nodig die kunnen helpen bij de begeleiding en het toezicht op de naleving. Ouders die bereid zijn als vrijwilliger een rol te spelen in de begeleiding zijn van harte welkom zich te melden via ikhelp@buitenveldert.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

  Eventuele aanvullingen en wijzigingen

  • Mochten er aanvullingen zijn of wijzigingen worden aangebracht in het bovenstaande, dan zal dat altijd via de website worden gecommuniceerd. Hou die dus in de gaten!

  Vragen?

  • Mocht je vragen hebben, stel die in eerste instantie aan je trainer, teamleider of coördinator.

  Met hartelijke groet en heel veel voetbalplezier toegewenst!

  Het hoofd- en jeugdbestuur van SC Buitenveldert 

   

  “SC Buitenveldert: een betrokken club voor iedereen met een voetbalhart”