• De Game Changers
  • Samen naar een positief sportklimaat!

    De Game Changers spannen zich in voor een positief sportklimaat.

    Samen met de trainers, coaches en vrijwilligers werken we aan een omgeving waarin onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en onze club nog sterker wordt. Aan een clubcultuur waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat; elkaar accepteert; zich betrokken voelt bij elkaar/het team/de vereniging en zich houdt aan (spel)regels en afspraken.

    Dat willen we bereiken door bestuursleden, trainers/coaches, ouders én spelers bewust te maken van het belang van een positief sportklimaat en hun eigen rol en verantwoordelijkheden hierin. En door ze praktische tools en handvatten te bieden om – met kleine en grotere stappen – te kunnen bijdragen aan deze ambities.

    Wil je meer weten of wil je je aansluiten bij de Game Changers (Dayenne L’abée, Sebastian Reyn, Sarah van Wieringen en Frank van der Zande)? Mail dan naar gamechangers@buitenveldert.com