• Trainingsschema - Corona m.i.v. 5 mei

  Het aangepaste trainingsschema (i.v.m. coronacrisis) dat met ingang van dinsdag 5 mei van kracht is. De technische staf heeft er hard aan gewerkt dit schema aan de omstandigheden en de coronarichtlijnen aan te passen.

  Het schema betekent dat teams JO/MO8 t/m JO/MO13 tot 20 mei maximaal twee keer per week trainen.
   
  De teams JO14/MO15 t/m JO/MO19 trainen tot 20 mei maximaal een keer per week. Om het trainen op 1,5 meter te kunnen waarborgen, trainen deze teams altijd op een heel veld. 
   
  We zullen ons aan deze afspraken moeten houden omdat we nog steeds te maken hebben met bijzondere omstandigheden, waarin de volksgezondheid voorop staat. Zie ook deregels die tijdens deze periode gelden.
   
  Er is om logistieke en organisatorische redenen voor gekozen de JO-teams zoveel mogelijk op maandag en woensdag te laten trainen en de MO-teams op dinsdag en donderdag. Mocht dit op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan worden de trainers geacht daarover in overleg te treden met hun technische jeugdco√∂rdinator. 
   
  In de week voor 20 mei zullen het bestuur en de technische staf het trainingsschema opnieuw tegen het licht houden op grond van de kabinetsbesluiten die dan worden genomen. Tegen die tijd moeten ook de teamindelingen voor volgend seizoen duidelijk zijn (uiterlijk 15 mei). We zullen dan dus ook besluiten of we in de nieuwe teamsamenstellingen gaan trainen of in de huidige teamsamenstellingen blijven doortrainen tot de zomerstop.