• Beste leden, beste btv-ers, Amsterdam, april 2020

 • Beste leden, beste btv-ers,                                        Amsterdam, april 2020

  Het coronavirus houdt ons land nog in de greep en heeft voor vrijwel iedereen ingrijpende gevolgen. Als betrokken club voor iedereen met een voetbalhart, leven we met ieder lid en haar of zijn familie mee. Dat geldt natuurlijk vooral voor degenen die ziek zijn geworden. We wensen hen van harte beterschap toe!

  Hou ook goed contact met elkaar in deze moeilijke tijd! Gelukkig merken we dat dit op grote schaal gebeurt, binnen teams, tussen vrijwilligers en trainers en binnen de staf. Ook het bestuur heeft zeer regelmatig contact met elkaar om goed voor onze club te blijven zorgen. In dit bericht geven wij meer informatie naar aanleiding van de recente besluiten van het kabinet.

  Besluiten
  Afgelopen dinsdag, 31 maart, heeft de KNVB besloten de competitie voor de amateurs voor dit seizoen niet meer te hervatten. Deze beslissing komt voort uit het besluit van de overheid om de bestaande maatregelen met betrekking tot het Coronavirus te verlengen tot en met 28 april. (https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat)  

  Ook de gemeente volgt de nieuwe landelijke richtlijnen van de overheid, de sportparken blijven dus ook tot 28 april gesloten. Dus geen voetbal, geen vergaderingen of andere activiteiten. Ook in kleine groepjes, op 1,5 meter van elkaar kan er niet meer gevoetbald worden. Het is belangrijk dat iedereen zich hier aan houdt om verspreiding van het virus te voorkomen. De gemeente Amsterdam gaat het verbod handhaven en zonodig boetes uitdelen. 

  Op 21 april zal de overheid opnieuw een besluit nemen over de situatie rondom het coronavirus. We houden de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Als de overheden, het RIVM of de KNVB met nieuwe maatregelen komen, nemen wij die regel over. Onmiddellijk na 21 april zullen we als hoofdbestuur de koppen bij elkaar steken om te bepalen hoe we na 28 april verder zullen gaan.

  Wat betekenen de huidige besluiten voor sc Buitenveldert?
  Er komen geen eindstanden en dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten. Het volgend seizoen start iedereen weer in dezelfde klassen als bij de start van het huidige seizoen. Ook de bekerwedstrijden worden niet uitgespeeld. Voor de sport, het plezier, de prestatie en de persoonlijke contacten is dit geen leuk nieuws. 

  Voor de vereniging is dit ook geen goed nieuws. Ons sportpark blijft zeker tot 28 april gesloten. Dat betekent dat ook ons clubhuis en de kantine, die een van onze  belangrijkste bronnen van inkomsten is, tot die datum dicht zijn. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van alle regelingen die de overheid, de KNVB, het NOC*NSF en andere instanties bieden om de financiële pijn te verzachten.

  Voorbereidingen voor volgend seizoen
  Ondertussen wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor komend seizoen 2020/2021. Zo zijn de technisch coördinatoren, de technische commissie en algemene coördinatoren, regelmatig in overleg (op afstand) om nieuwe teamindelingen te maken voor het komend seizoen. Voor hun een lastige klus omdat er geen (selectie)trainingen kunnen worden gegeven. Samen met de trainers van de teams zullen zij een indeling gaan maken. In de loop van april zullen de technisch coördinatoren alle teams benaderen en meer informatie geven over de stappen naar volgend seizoen.  

  Om het voor hun makkelijker te maken zal aan de leden gevraagd worden of zij voor 15 april kunnen doorgeven wat hun plannen zijn voor volgend seizoen. Via de trainers zal hierover meer informatie worden verstrekt.

  In het aanstellen van trainers voor de teams zijn door de jeugdcommissie ook al grote stappen gezet. Voor veel teams zijn de trainers al bekend. Daarover zal binnenkort een stand van zaken worden gegeven op onze website.

  Mochten de maatregelen van de overheden voor de zomer nog worden afgeschaald, zullen we beoordelen of er in de maanden juni en juli als nog getraind kan worden en oefenwedstrijden kunnen worden georganiseerd. Of dit mogelijk is wordt op zijn vroegst echter pas duidelijk nadat het kabinet op 21 april vervolgbesluiten heeft genomen.

  Als je spelend lid bent, zorg dan hoe dan ook dat je fit blijft. Veel trainers hebben spelers tips gestuurd om fit te blijven. Op de site van de KNVB, NOC*NSF en andere social media kanalen zijn ook veel mooie filmpjes te vinden hoe in deze periode fit te blijven.

  Tot slot
  Laten we niet vergeten dat we ondanks alles ook kunnen terugkijken op een kort maar mooi seizoen; met mooie prestaties, niet alleen sportief maar ook door de vele vrijwilligers achter de schermen, mooie toernooien zoals het Snerttoernooi zijn gespeeld, mooie vriendschappen zijn gevormd, jubilarissen in het zonnetje hebben gezet,…. 

  Het bestuur bedankt alle medewerkers, vrijwilligers en actieve leden voor hun enorme inzet om de vereniging door deze moeilijke tijd te manoeuvreren.

  Bovenal is het belangrijkste om gezond te blijven. Veel sterkte allemaal!! Be safe!

  Hoofdbestuur sc Buitenveldert

  “Een betrokken club voor iedereen met een voetbalhart”