• Algemene Ledenvergadering
  • Elk jaar houden wij onze Algemene Ledenvergadering in december. Vanwege de huidige Coronamaatregelen zal dat dit jaar echter niet het geval zijn. Het Bestuur beraadt zich nog op de vraag wanneer en hoe invulling gegeven kan worden aan de ALV, mochten de maatregelen langer van kracht blijven. Hou daarom de website in de gaten. 

    Het Bestuur