• UPDATE: Aankondiging Algemene ledenvergadering: 5 maart 2021
 • Aanmelding ALV 5 maart 2021

  Beste Leden,

  In de aankondiging van de ALV van een paar weken geleden hebben wij je geïnformeerd dat ALV gezien de coronamaatregelen op een andere manier zal plaatsvinden dan je normaal gewend bent. Aangezien er geen versoepelingen zijn aangekondigd, betreft bijeenkomsten, zal de ALV geheel digitaal zijn. Om deel te kunnen nemen aan deze digitale vergadering hebben wij enkele gegevens van je nodig en zullen er ook enkele “spelregels” gelden.

  Wanneer je wilt deelnemen aan de ALV op 5 maart om 20.00, kun je je aanmelden door je gegevens vóór 3 maart 12.00 door te gevenDat kan eenvoudig via dit online formulier op de website. De ALV is alleen toegankelijk voor leden van sc Buitenveldert.

  Je zult op je email-adres een uitnodiging ontvangen, met daar in een link voor deelname. Op je mobiele nummer ontvang je een verificatie-code, die je nodig hebt om in te loggen.

  Na het vergelijken van enkele programma’s hebben wij gekozen om de vergadering  te laten plaatsvinden via het programma AVL-online, een speciaal platform voor digitale algemene leden vergaderingen. Dit programma heeft namelijk een stemfunctie, wat bij goedkeuring begroting, herbenoemingen etc. noodzakelijk is en een opname-functie.

  Om een kakofonie van geluiden te voorkomen hebben de deelnemers geen uitzendrechten, maar kunnen via een chat-functie vragen stellen. Vragen die tijdens de vergadering via de chat-functie worden gesteld zullen aan het eind van het behandelde agendapunt worden beantwoord. 

  Wanneer een van de leden spreektijd nodig heeft kan dat aangevraagd worden via hb.secretaris@buitenveldert.com. Graag bij het aanvragen van spreektijd het onderwerp benoemen en toelichten.

  Tijdens de online vergadering zal gestemd worden over diverse onderwerpen, bijv goedkeuring notulen, herbenoemen bestuursleden, goedkeuring begroting, etc. Wanneer er gestemd moet worden zal er een pop-up scherm verschijnen, waar gevraagd wordt om met ja of nee te antwoorden. Is er eenmaal een antwoord gegeven kun je dat niet meer veranderen.

  Om de rondvraag soepel te laten verlopen, willen wij je verzoeken om je vragen van te voren via de mail, hb.secretaris@buitenveldert.com, in te sturen. 

  Wij betreuren het zeer dat we jullie niet live kunnen ontvangen, maar hopen jullie op de eigentijdse digitale vergadering te zien.

  Sportieve groet,

  Het bestuur

   

   

   

   

  ~~~~ EERDERE BERICHTEN ~~~~~

   

  Beste leden,

   

  Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de 49ste Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op 5 maart 2021 om 20.00. 

   

  Door alle corona-maatregelen is dit later dan u gewend bent. Ondanks de onduidelijkheden van toekomstige maatregelen willen wij de ALV toch laten plaatsvinden. Op welke wijze dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Het zal of digitaal zijn of live of een combinatie hiervan. Wij zullen dit later bekend maken. Houd hiervoor onze site in de gaten.

   

  In de ‘lockdown’ hebben vrijwilligers en bestuur niet stil gezeten. In bijgevoegde nieuwsbrief kunt u lezen wat er allemaal is gebeurd. 

   

  Agenda Algemene Ledenvergadering:

   

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling notulen ledenvergadering 22 november 2019
  4. Corona-crisis
  5. Onderhoud clubhuis en velden
  6. Stand van Zaken Jeugd/Dames/Heren
  7. Ontwikkelingen Zuid-as
  8. Financiën
  9. Herbenoemen bestuurslid
  10. Jubilarissen
  11. Rondvraag
  12. Afsluiting 

   

  De notulen van de ledenvergadering van 22 november 2019, zijn vanaf 1 maart 2021 op te vragen via hb.secretaris@buitenveldert.com. 

   

  Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.

   

   

   

  Met sportieve groet, 

   

  Het bestuur