Opzeggen

Mocht je besluiten te stoppen met voetballen dan geldt de volgende procedure:

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 mei 2017 plaatsvinden. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 31 mei kosteloos, daarna wordt tot 31 augustus € 45,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na 31 augustus wordt de volledige contributiebedrag in rekening gebracht.

Voor beëindiging van het lidmaatschap dienen - indien van toepassing - alle in bruikleen gegeven materialen (tenues, ballen, ..) ingeleverd te zijn.

Opzeggen kan:

1. Via het online formulier

2. Per brief:

sc Buitenveldert 
Postbus 75333 
1070 AH Amsterdam 

Eventuele vragen kunt u richten aan: ledenadministratie@buitenveldert.com