Contributie

Contributie seizoen 2017-2018 

sc Buitenveldert wordt het komende seizoen geconfronteerd met een paar tegenvallers in haar begroting. Wat het meeste impact heeft is de verhoging van de veldhuur die de gemeente heeft doorgevoerd en de kosten van de schoonmakers die vanaf 1 januari volledig door de club betaald wordt. Daarnaast zijn we de opbrengsten van de veldverhuur kwijt. We zien ons daarom genoodzaakt om de contributie met EUR 10,- te verhogen.

Toeslag selectiespelers

Daarnaast betalen selectiespelers bij de jeugd (vanaf de E-top bij de jongens en D-pupillen bij de meisjes) net als vorig seizoen een extra toeslag van EUR 30,-. Reden hiervoor is dat selectiespelers vaak meer trainen onder begeleiding van opgeleide trainers en meer gebruik maken van zaken die door de club gefaciliteerd worden (velden, licht, materiaal). Dat rechtvaardigt een toeslag ten opzichte van niet-selectiespelers.
Bij de jongens zijn dat : Zat. JO19-1 , Zat. JO17-1 , Zat. JO15-1 , JO19-1 , JO17-1 , JO15-1 , JO13-1 , JO13-2 , JO11-1.
Bij de meisjes : Onder 17 , Onder 16 , Onder 15 , Onder 14 , MO19-1 , MO17-1 , MO15-1 - MO13-1.

Verzoek tot restitutie wordt niet gehonoreerd

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid niet het hele seizoen heeft kunnen spelen, door bijvoorbeeld een verhuizing of verandering van werkomgeving. Wij kunnen op een dergelijk verzoek niet ingaan. Indien u voor aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u donateur worden. Indien u dat niet op tijd aangeeft, houden wij een plek voor u vrij ten koste van een ander en bent u verplicht om de contributie te voldoen.

Inning door ClubCollect

Tenslotte wordt ook dit jaar de inning van de contributie verzorgd door ClubCollect. Deze organisatie maakt het mogelijk om onze facturen per e-mail of sms te ontvangen en te betalen via Ideal of automatische incasso. Bovendien maken we het voor u mogelijk om in maximaal 4 maandelijkse termijnen te betalen (via automatische incasso). 

De contributie voor seizoen 2017/2018 is als volgt:

Jonge Sterren

€ 210,00

JO08 , JO09 , MO09

€ 230,00

JO10 , JO11 , MO11

€ 230.00 , JO11-1  € 250,00

JO13 , MO13

€ 245,00 , JO+MO selectie  € 275,00 

JO15 , MO15

€ 245,00 , JO+MO selectie  € 275,00

JO17 , MO17

€ 245,00 , JO+MO selectie  € 275,00

JO19 , MO19

€ 245,00 , JO+MO selectie  € 275,00

Senioren

€ 290,00

De contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van de eerste factuur te worden voldaan. U ontvangt de factuur uiterlijk eind september. Indien u niet op tijd betaalt, zal uw factuur na enkele herinneringen uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. De kosten van een gerechtelijk incassotraject kunnen behoorlijk oplopen en zijn voor rekening van het niet betalende lid. Bij overdracht van de openstaande vordering aan de deurwaarder, mag ook niet meer gevoetbald worden.

Tenue

Voor jeugdleden is de contributie inclusief een tenue voor de wedstrijden. Dit tenue heeft een lid in bruikleen, het blijft eigendom van sc Buitenveldert.

Inschrijfgeld 

Sc Buitenveldert berekent geen inschrijfgeld.