18-04-2012 - Notulen Ledenvergadering beschikbaar.

Vanaf heden zijn de notulen van de algemene ledenvergadering beschikbaar.

U kunt ze via mail opvragen bij de secretaris Arno de Korte.

hb.secretaris@buitenveldert.com